تماس و مشورت با مدرس دوره : 09153516772

انواع شرایط مرزی و پورت های تحریک در نرم افزار HFSS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه

فایل اجرایی : ندارد

موارد مشابه:

توضیحات :

از جمله الزامات در هر شبیه سازی توسط نرم افزار HFSS تعیین شرایط مرزی مربوطه و تعریف صحیح پورت های تحریک می باشد که در این ویدئو آموزشی سعی شده است تا شرایط مرزی پر کاربرد و پورت های تحریک که از جمله چالش های هر کاربر در شبیه سازی است، به طور دقیق و مرحله به مرحله آموزش داده شود.

◄ تعیین شرایط مرزی در HFSS
◄ تعیین پورت Wave port
◄ تعیین Lumped port در HFSS

گالری تصاویر