تماس و مشورت با مدرس دوره : 09153516772

شبیه سازی آنتن موجبر مستطیلی در نرم افزار HFSS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 28 دقیقه

فایل اجرایی : ندارد

موارد مشابه:

توضیحات :

این ویدئو آموزشی برای افرادی که آشنایی اندکی با نرم افزار HFSS دارند اما به نکات ریز و مهم شبیه سازی در این نرم افزار مسلط نیستند بسیار مفید است و مدرس این دوره دیدن این ویدئو را به آن ها توصیه می کند. در این جلسه آموزشی تمامی مطالب مربوط به شبیه سازی یک آنتن در سطح ابتدایی و اولیه به طور کامل آموزش داده شده است. در ابتدا یک ساختار موجبر مستطیلی ترسیم شده و گام به گام مراحل تعیین جنس مواد و شرایط مرزی توضیح داده شده است. در ادامه چگونگی ترسیم تلفات بازگشتی و نحوه محاسبه مقادیر مینیمم و ماکزیمم آن بیان گردیده شده است. بخش انتهایی آموزش به ترسیم Pattern آنتن و همچنین انیمیشن نحوه تغییرات میدان های الکتریکی و مغناطیسی درون موجبر اختصاص یافته است.

◄ ترسیم ساختار موجبر
◄ تعیین جنس مواد و شرایط مرزی
◄ تعریف پورت تحریک برای ساختار مربوطه
◄ رسم ساختار radiation برای آنالیز و شبیه سازی
◄ آموزش چگونگی تعریف فرکانس مرکزی و بازه فرکانسی (frequency sweep)
◄ بررسی درستی تمام مراحل شبیه سازی (validation)
◄ ترسیم نمودار تلفات بازگشتی (s(1,1))
◄ ترسیم الگوی تشعشعی یا Pattern آنتن
◄ ترسیم pattern به ازای deg phi=0
◄ ترسیم pattern به ازای Theta=90 deg
◄ ترسیم میدان های الکتریکی (E-Plane)
◄ ترسیم میدان های مغناطیسی (H-Plane)
◄ نمایش انیمیشن تغییرات میدان های مغناطیسی و الکتریکی

گالری تصاویر