تماس و مشورت با مدرس دوره : 09153516772

مقایسه خروجی شبیه سازی های مختلف روی یک شکل در نرم افزار HFSS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 7 دقیقه

فایل اجرایی : ندارد

موارد مشابه:

توضیحات :

در بسیاری از موارد نیاز هست که خروجی های مربوط به دو شبیه سازی مختلف در یک شکل در نرم افزار HFSS با یکدیگر مقایسه شوند. البته مقایسه خروجی نرم افزارهای HFSS و برخی دیگر از نرم افزارها مانند CST و Matlab نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که موضوع بحث این جلسه آموزشی نیست. مباحث تکمیلی در جلسات بالاتر توضیح داده خواهد شد. برای این منظور در این ویدئو آموزشی دو شبیه سازی مختلف انجام می شود و خروجی (نمودار تلفات بازگشتی) آن ها بر روی یک شکل با یکدیگر مقایسه می شوند.

◄ رسم خروجی حاصل از شبیه سازی‏ها
◄ نحوه نمایش هر دو خروجی روی یک شکل

گالری تصاویر