تماس و مشورت با مدرس دوره : 09153516772

شبیه سازی سه بعدی هندسه آنتن دایپل در نرم افزار HFSS

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 15 دقیقه

فایل اجرایی : دارد

موارد مشابه:

توضیحات :

آنتن های دایپل بخاطر داشتن ویژگی omnidirectional از محبوبیت بسیار زیادی برخوردارند. تحلیل این دسته از آنتن ها برای مهندسین مخابرات در باندهای فرکانسی مختلف اهمیت زیادی دارد. در این جلسه آموزشی یک نمونه آنتن دایپل طراحی و شبیه سازی شده است. هدف اصلی این آموزش، پیاده سازی هندسه این آنتن در نرم افزار HFSS بوده است.

◄ طراحی پارامتری آنتن دایپل
◄ پیاده سازی هندسه سه بعدی آنتن در نرم افزار HFSS
◄ طراحی پورت ورودی آنتن
◄ نحوه تحریک پورت
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ تعیین سوئیپ فرکانسی

گالری تصاویر